SALES-DOCS PREMIUM

Základné informácie tejto verzie

Počet používateľov v cene predplatného 5
Maximálny počet používateľov v tejto verzii je 10.
Základná záruka na dostupnosť (SLA) – podľa všeobecných obchodných podmienok (Best-effort)

Funkcionality aplikácie sales-docs

Správa používateľov Od prihlásenia do aplikácie cez inštaláciu až po nastavenie prvého komunikačného kanálu s aplikáciou GDPR zásad xE-vizitkax ako komunikačný nástroj a komunikačný kanál s aplikáciou GDPR zásad Inteligentný kalendár ako základný prostriedok na zber obchodných údajov a nástroj spolupráce medzi kolegami. Úlohy na základe pozícií používateľov Nastavenie automatizácie úloh podľa pozícií používateľov. E-vizitka Kedy do hry vstupuje obchodná spoločnosť. S kým vlastne obchodujeme a s kým komunikujeme. Rozdiel medzi kontaktom a spoločnosťou. Potreba definovania spoločnosti cez IČO alebo iné ID. Komu vlastne voláme alebo píšeme emaily? A s kým sa stretávame. E-vizitka Obchodný prípad - aké fázy majú obchodné prípady a ako sa líšia fázy od segmentácie. Segmentácia ako základ pre vyhodnotenie zákazníkov, obchodov ale aj práce obchodníkov. Prečo to potrebujeme nastavovať. A prečo to potrebujeme analyzovať. A ako? E-vizitka Hlavné rozdiely a praktické ukážky medzi B2C a B2B predajom produktov. Nastavenie systému podľa spôsobu predaja a diskusia o tom, ako na hybridný predaj. Kedy hľadáme zákazníkov my a kedy zákazníci hľadajú nás a ako nastaviť proces predaja. E-vizitka Aké údaje ešte ukladať, alebo o aké stĺpce rozšíriť náš informačný systém. Ako na call-centrum. Ako na rozposielanie e-mailov. Čo sú to komunikačné šablóny a call-scripty. A prečo ich používame.

Predplatné na 1 rok cena: 365€ / rok

každý ďalší používateľ 70€ / rok
Parkovanie aplikácie: Aplikáciu je možné používať maximálne 1 rok po vypršaní predplatného v režime „len čítať“

Predplatné ¼ roka cena: 150€ / ¼ roka

každý ďalší používateľ 30€ / ¼ roka
Parkovanie aplikácie: Aplikáciu je možné používať maximálne ¼ roka po vypršaní predplatného v režime „len čítať“

Predplatné 1 mesiac cena: 80€ / mesiac

každý ďalší používateľ 15€ / mesiac
Parkovanie aplikácie: Aplikáciu je možné používať maximálne 1 mesiac po vypršaní predplatného v režime „len čítať“

Online školenie cena: 365€ / školenie

Obsah školenia 7 lekcií po 1hodine. V rámci školenia je možné dohodnúť aj nastavenie procesov vo firme. Školenie musí prebehnúť v rozmedzí maximálne 3 kalendárnych týždňov.

On-site školenie cena: 700€ / školenie

Obsah školenia 7 lekcií po 1hodine. V rámci školenia je možné dohodnúť aj nastavenie procesov vo firme. Školenie musí prebehnúť v rozmedzí maximálne 2 dní. Cena je pre českú republiku a slovenskú republiku. Komunikačný jazyk Slovenčina.

 

Predplatné na ¼ roka

150€180€ s DPH

platí sa 4 x ročne
    do 31.12.2021 aj s One store e-shop v cene
Objednať

Predplatné na 1 rok

365€438€ s DPH

platí sa 1 x ročne
    do 31.12.2021 aj s One store e-shop v cene
Objednať

Predplatné 1 mesiac

80€96€ s DPH

platí sa 12 x ročne
Objednať

Ceny sú uvádzané bez DPH. Produkty sú určené pre podnikateľské subjekty. Ku každej cene je nutné pripočítať DPH vo výške 20%.