Sales-docs

Predstavenie jednotlivých funkcií aplikácie

Aplikácia-sales docs Vám slúži.